otwórz konto
Z KARTĄ

Aktywnie korzystaj
i odbierz nawet do
350 zł

na Allegro!

Promocja „Premia w zasięgu ręki” organizowana jest dla nowych klientów BNP Paribas Bank Polska S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o. – trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 11.10.2020 r.

Zgodnie z Regulaminem zakończyliśmy przyjmowanie zgłoszeń w promocji

Przystąp do promocji

w dwóch prostych krokach

ikona rejestracji w promocji

Zarejestruj się w promocji1

Kliknij w link promocyjny i złóż wniosek o otwarcie Konta Osobistego z Kartą i dostępem do Bankowości elektronicznej w aplikacji GOmobile lub przez Internet. Możesz to zrobić do 11.10.2020 r.

ikona rejestracji w promocji

Otwórz konto

Podpisz umowę oraz koniecznie nadaj PIN do karty do 25.10.2020 r.

1 Rejestracji w promocji „Premia Premia w zasięgu ręki” można dokonać od dnia 28.09.2020 r. do osiągnięcia 3000 rejestracji, jednak nie dłużej niż do dnia 11.10.2020 r.

Sprawdź Regulamin

Uczestnikiem Promocji „Premia Premia w zasięgu ręki” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,posiadająca dowód osobisty, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która w okresie 15 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji

Co zrobić, żeby otrzymać nawet 350 zł?

Wystarczy, że spełnisz te 3 warunki:

1.

Wykonaj w październiku przynajmniej 1 Przelew.
Wtedy otrzymasz e-kod Allegro o wartości 50 zł w listopadzie.

2.

Wykonaj w każdym z miesięcy listopad - grudzień przynajmniej 3 Przelewy, 5 Transakcji Kartą oraz otrzymaj Wpływy na Konto na łączną kwotę min. 500 zł.
Wtedy otrzymasz e-kody Allegro o wartości 250 zł w styczniu.

3.

Korzystaj dowolnie z Konta osobistego z Kartą w miesiącach styczeń - luty. Wtedy otrzymasz e-kod Allegro o wartości 50 zł w marcu.

Do 25 listopada 2020 r. laureaci Pierwszej nagrody otrzymają wiadomość mailową (z adresu wzasiegureki.bnpparibasplus.pl) informacją o zdobyciu nagrody.

Dopasuj kartę do Konta Otwartego na Ciebie

Otwórz konto nowocześnie – zrób to przez aplikację GOmobile

w czterech łatwych krokach

Pobierz aplikację mobilną GOmobile.

Przygotuj dowód osobisty i kliknij w „Otwórz nowe konto” w aplikacji.

Rozpocznij wnioskowanie o konto w aplikacji.

Korzystaj z bankowości internetowej i aplikacji mobilnej.

Login do bankowości internetowej GOonline i bankowości mobilnej GOmobile odnajdziesz w Umowie o konto oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.

Konto można otworzyć też przez Internet

ikona rejestracji w promocji

1. Przygotuj dowód

Do wypełnienia wniosku będzie Ci potrzebny dowód osobisty.

ikona rejestracji w promocji

2. Złóż wniosek

• Wpisz i sprawdź swoje dane.
• Załącz zdjęcia dowodu - z telefonu lub komputera

ikona rejestracji w promocji

3. Podpisz umowę

Umowę podpisz podpisem elektronicznym w postaci unikalnego kodu SMS - w systemie partnera Banku Autenti. O pozytywnej weryfikacji zostaniesz powiadomiony SMSem i e-mailem.

ikona rejestracji w promocji

4. Korzystaj z konta

• Zaloguj się do bankowości internetowej GOonline oraz aplikacji GOmobile. Login znajdziesz na umowie oraz w e-mailu z informacją o pozytywnej weryfikacji.
• Odbierz kartę od kuriera, który potwierdzi Twoje dane. Nadaj PIN do Karty w ciągu 7 dni od jej otrzymania.

Zapoznaj się

z najczęściej zadawanymi pytaniami:

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otwarcie rachunku w Promocji „Premia w zasięgu ręki”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Nie, aby otrzymać nagrodę konieczne jest zarejestrowanie się na stronie wzasiegureki.bnpparibasplus.pl, otwarcie rachunku korzystając z otrzymanego linku promocyjnego i spełnienie wszystkich warunków opisanych w Regulaminie promocji „Premia w zasięgu ręki”.

Napisz do Organizatora Promocji „Premia w zasięgu ręki”: wzasiegureki@bnpparibasplus.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

ikona rejestracji w promocji

Zadzwoń:

22 299 11 50
Infolinia Promocji „Premia w zasięgu ręki” czynna jest w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Premia w zasięgu ręki” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: wzasiegureki@bnpparibasplus.pl. Informacje o promocji „Premia w zasięgu ręki”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie wzasiegureki.bnpparibasplus.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Premia w zasięgu ręki” trwa do osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 11.10.2020 r.

Otrzymanie wszystkich nagród o łącznej wartości 350 zł w ramach Promocji „Premia w zasięgu ręki” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie poniższych warunków Promocji.

1. W celu uzyskania Pierwszej nagrody o wartości 50 zł w formie E-kodu Allegro należy łącznie:

I. Dokonać zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie wzasiegureki.bnpparibasplus.pl, w tym złożyć oświadczenia wymagane do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 28.09.2020 r. do osiągnięcia liczby 3000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 11.10.2020 r.;

II. W terminie od dnia 28.09.2020 r. do 11.10.2020 r. złożyć wniosek o zawarcie z BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) Umowy ramowej w zakresie indywidualnego Konta Osobistego w planie taryfowym Konto Otwarte na Ciebie wraz z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj albo Karta Otwarta na Świat albo Karta Otwarta na eŚwiat oraz dostępem do Bankowości elektronicznej („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Premia w zasięgu ręki” („Regulamin Promocji”) oraz do dnia 25.10.2020 r. zawrzeć Umowę ramową w zakresie objętym ww. wnioskiem i Nadać PIN do Karty;

III. W październiku 2020 r. wykonać min. 1 Przelew (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile).

2. W celu uzyskania Drugiej nagrody o wartości 250 zł w formie E-kodów Allegro należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Pierwszej nagrody;

II. W każdym z miesięcy listopad – grudzień 2020 r. wykonać min. 3 Przelewy (GOonline lub Aplikacją Mobilną GOmobile), min. 5 Transakcji bezgotówkowych Kartą oraz otrzymać Wpływy na łączną kwotę min. 500 zł.

3. W celu uzyskania Nagrody dodatkowej o wartości 50 zł w formie E-kodu Allegro należy łącznie:

I. Spełnić warunki do uzyskania Drugiej nagrody;

II. Być posiadaczem Konta Osobistego otwartego w ramach niniejszej promocji wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień 28 lutego 2021 r.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, obywateli Rzeczypospolitej Polskiej posiadających dowód osobisty, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 15 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.

Partnerem Promocji jest BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).

Konto Otwarte na Ciebie (rachunek płatniczy) z kartą debetową Karta Otwarta na Dzisiaj, Karta Otwarta na Świat lub Karta Otwarta na eŚwiat, o którym mowa w Regulaminie promocji „Premia w zasięgu ręki” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http:// bnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).

Weź udział w promocji!